Investor Relations

Vítejte u Vztahů s investory (Investor Relations)

Investoři a analytici skupiny Hügli najdou na našich stránkách rozsáhlé informace o finančních údajích podniku a našich akciích kótovaných na SIX Swiss Exchange.

Hügli udržuje otevřenou a pravidelnou komunikaci s akcionáři, kapitálovým trhem a veřejností. CEO Thomas Bodenmann a CFO Andreas Seibold jsou Vám k dispozici jako přímé kontaktní osoby.


Akcie

burza SIX > Hügli I (HUE) číslo cenného papíru 464795

Tisk

Chcete-li získat podrobnější vhled do světa Hügli, můžete se detailněji informovat o výročních zprávách, ale i o prezentaci našeho koncernu.