Vaše kariéra u Hügli

My pro Vás a Vy pro nás...

... na co dbáme


Chceme novým spolupracovnicím a spolupracovníkům co nejvíce ulehčit jejich start u firmy Hügli. Již před nástupem do práce od nás dostanete mnoho cenných informací o našem podniku a Vaší činnosti, příp. pracovním prostředí. Každý se tak může cíleně seznámit s naším podnikem a již dopředu poznat důležité oblasti. Od prvního dne se staráme o řádné proškolení a zapracování na dané pozici a seznámíme nové zaměstnance s jejich pracovním prostředím a strukturou společnosti.

Podporujeme nové zaměstnankyně a zaměstnance, aby co nejdříve získali jistotu a mohli pracovat samostatně. Protože osobní úspěch každého jednotlivce je i naším podnikovým úspěchem. Do procesu zapojení do práce jsou začleněny pravidelné rozhovory se zpětnou vazbou, které slouží jak pro posouzení výkonnosti, tak i k osobním rozhovorům.

Investujeme do našich zaměstnankyň a zaměstnanců - protože kdo něco vyžaduje, musí také poskytnout podporu! Vedení a osobní rozvoj u nás jdou ruku v ruce. Velký význam pro nás mají témata, jako je vzdělávání a vnitropodnikový rozvoj, protože úspěch našeho podniku závisí na výkonnosti každého jednotlivce.

Základem našich aktivit v dalším vzdělávání je systematická analýza potřeb. Společně vytváříme individuální vzdělávací koncepce.

Budoucnost nepatří osamoceným jedincům, ale týmům - o tom jsme u firmy Hügli přesvědčeni. Dobrá spolupráce mezi odděleními je u nás normou.

Vysoké nasazení je u nás odpovídajícím způsobem odměňováno. Kromě finančních aspektů - peníze konec konců nejsou všechno - nabízíme ovšem i další výhody, které zjednodušují a zpříjemňují život a práci u firmy Hügli. Ve společnosti jsou využívány všechny moderní způsoby pracovní doby.

Navíc svým zaměstnancům nabízíme týden dovolené nad zákonný rámec, finanční bonusy při pracovních výročích, zaměstnanecký prodej, jídelnu a každoroční podnikovou slavnost. Tyto rozmanité mimopracovní nabídky dokazují, že se nezaměřujeme pouze na plnění našich pracovních úkolů.