Vaše kariéra u Hügli

Těší nás, že se osobně poznáváme

Vaše žádost nás přesvědčila: Teď bychom Vás rádi osobně poznali a dozvěděli se o Vás více, seznámili se s Vašimi dosavadními zkušenostmi a důvody Vaší žádosti o místo. Pro Vás je přijímací pohovor příležitostí, abyste si udělali přesnou představu o našem podniku a činnosti, která Vás zajímá.

Vyčleňte si na přípravu k pohovoru dostatek času. Následující body Vám při tom pomohou.


V rozhovoru máte možnost dlouhodobě potvrdit první pozitivní dojem – ukázat nám, že jste odborně i osobně vhodnou kandidátkou, resp. vhodným kandidátem na volnou pozici.

Kromě toho Vám zodpovíme Vaše otázky, např. k podniku, Vašim perspektivám a dalším tématům, která jsou pro Vás důležitá.

Měli byste dokázat zodpovědět otázky týkající se...

 • Vašeho životopisu (i k možným obdobím, která potřebují vysvětlení).
 • Vašim silným a slabým stránkám.
 • důvodům Vaší žádosti.

Podrobně se informujte o firmě Hügli, abyste dokázali zodpovědět možné otázky. Také si promyslete, jaké otázky nám chcete položit.

Ucházeli jste se o konkrétní činnost v našem podniku. Svým přátelským, čestným a vyrovnaným vystupováním zdůrazníte, že se pro ni báječně hodíte.

K tomu také patří oblečení a obuv, stejně jako šperky a make-up. To samé platí pro Vaše chování během přijímacího pohovoru.

Zpravidla probíhá rozhovor následujícím způsobem:

 • Pozdrav a úvod
 • Vaše prezentace jako uchazeče (max. 5 min.) a představení podniku
 • Otázky k Vašim odborným a pracovním schopnostem
 • Vaše otázky k nám na konci přijímacího pohovoru
 • V závislosti na pozici připadá v úvahu uchazečský den. Ten se skládá z několika různých úkolů, abychom si mohli o Vás udělat podrobnou představu. Spolu s ostatními uchazeči budete během plnění úkolů sledováni a hodnoceni.

Je běžné, že jste trochu nervózní. Vaši partneři při pohovoru to vědí a jednají s Vámi odpovídajícím způsobem.

 • Důležité je, abyste byli otevření a autentičtí.
 • Mluvte klidně, jasně a zřetelně.
 • Vyhněte se přehnané gestikulaci.
 • Udržujte oční kontakt s osobou, se kterou hovoříte.
 • Dbejte na uvolněné, ale ne nedbalé sezení.

Na konci pohovoru máte ještě příležitost zeptat se na všechno, co byste o nás chtěli vědět. Kromě toho se těšíme na Vaši spontánní zpětnou vazbu k pohovoru. Ještě se s Vámi domluvíme na dalších krocích – a pak se rozloučíme.

Jsme Vám kdykoli k dispozici pro případné otázky.

Přejeme Vám mnoho úspěchů při přijímacím pohovoru!