O firmě Hügli

Prostě jednat...

... místo mnoha řečí

Právě jako výrobce zpracovávající potraviny jsme si vědomi velké zodpovědnosti vůči následujícím generacím. Sociální a ekologická udržitelnost je pro nás důležitější než krátkodobý zisk.

Rodinná atmosféra podniku vytváří prostor pro osobní rozvoj, vlastní iniciativu a poskytuje našim zaměstnancům jistotu. Od podpory mladých pro naše učně přes aktivní řízení návrhů zaměstnanců až po programy podpory zdraví. U nás nejsou výjimkou spolupracovníci, kteří jsou u firmy celá desetiletí..

Dbáme na to, aby naše výrobní procesy byly co nejvíce ekologické a abychom tak chránili naše životní prostředí. K tomu patří jak pečlivý výběr surovin, tak i technické inovace. Naše fotovoltaická zařízení nám například dodávají vlastní solární energii, takže můžeme ročně ušetřit více než 130 000 kg CO2.