O firmě Hügli

Správné chování...

... pro dobrou spolupráci

Společnost Hügli ztělesňuje zásady, normy a hodnoty, na kterých je založena kultura podniku. Tato podnikatelská kultura zahrnuje především výkonnost, dokonalé služby zákazníkům, vlastní zodpovědnost podnikatelsky uvažujících spolupracovníků, integritu, důvěru, respekt a stálost jednání a podnikání.

Pracovníci společnosti Hügli toto prokazují ve své každodenní práci a vytvářejí tak základy dobrého jména společnosti, které představuje jedno z nejcennějších podnikových aktiv.

Tento kodex chování (tzv. «Code of Conduct») určuje na základě definovaného vzoru chování základní pravidla dobré spolupráce mezi investory, obchodními partnery a spolupracovníky a obsahuje výčet možných porušení těchto pravidel spolupracovníky -  porušení, která mohou mít vážné důsledky jak pro spolupracovníky samé, tak i pro společnost Hügli.