Skupina Hügli

Hügli Švýcarsko

Výrobní závod Steinach se specializuje jak na výrobu malých a středních sérií, tak na výrobu takzvaných upravených (customised) suchých směsí. Oba tyto výrobní procesy vyžadují nadprůměrně kvalifikované zaměstnance a modulárně organizovaný strojový park, které musí ve vzájemné souhře zajistit v každém okamžiku co nejlepší flexibilitu na vysoké úrovni kvality. Ve Steinachu pracuje asi 200 z přibližně 1 300 zaměstnankyň a zaměstnanců Hügli Holding AG.
V pobočce ve Švýcarsku se vyrábí především výrobky pro čtyři divize Food Service, Food Industry, Brand Solutions a Consumer Brands. Podíl exportu činí cca 50 % objemu výroby a dodává se především koncernovým distribučním společnostem v Rakousku, Německu, Anglii a Itálii.


Pobočka

Steinach

Zaměstnanci

cca 190

Kontakt

Hügli Nährmittel AG
Bleichestrasse 31
9323 Steinach
Phone: +41 71 447 22-11
E-Mail: info@huegli.com


Pobočka

St. Gallen

Zaměstnanci

cca 20

Kontakt

Hügli Werk St. Gallen
Industriestrasse 15
9015 St. Gallen
Phone: +41 71 447 22-11
E-Mail: info@huegli.com