Historia

Beat Stoffel
powołuje do życia firmę Hügli

1935

Firma została założona 9 kwietnia 1935 roku przez Beata Stoffela. Jej nazwa pochodzi od nazwiska pierwszego dyrektora, którym był Otto Hügli.

Od samego początku historia firmy jest naznaczona przez działania pionierskie − a mówiąc ściślej, od pierwszej produkowanej przemysłowo przez Hügli kostki rosołowej „Brodox”.