O Hügli

Prawidłowe postępowanie...

... dla owocnej współpracy

Wizja Hügli zawiera zasady, normy i wartości, tworzące naszej kulturze przedsiębiorstwa. Są to przede wszystkim osiągnięcia, obsługa klienta, odpowiedzialność osobista pracowników wykazujących się przedsiębiorczością, integralność, zaufanie, respekt i zrównoważony rozwój.

Pracownicy Hügli kierują się powyższymi przekonaniami w swojej codziennej pracy i tworzą fundament reputacji Hügli – jednej z wartościowszych składników aktywów przedsiębiorstwa.

Niniejszy Kodeks postępowania (tak zwany «Code of Conduct») opiera się na wizji podstawowych reguł dla owocnej współpracy między inwestorami, kontrahentami i pracownikami i zawiera wykaz możliwych wykroczeń przez pracowników, które mogą mieć poważne konsekwencje zarówno dla samych pracowników jak i dla Hügli.