O Hügli

Zamiast mówić...

... działamy

Jako przedsiębiorstwo produkcyjne zajmujące się przetwórstwem artykułów spożywczych jesteśmy świadomi szczególnej odpowiedzialności wobec przyszłych pokoleń. Zrównoważony rozwój społeczny i ekologiczny są dla nas ważniejsze niż krótkoterminowe profity.

Panująca w naszym przedsiębiorstwie rodzinna atmosfera stwarza możliwości osobistego rozwoju, przejawiania inicjatywy i daje naszym pracownikom poczucie bezpieczeństwa. Od wspierania osób uczących się zawodu poprzez aktywne zarządzanie rozwojem w strukturach przedsiębiorstwa po programy ochrony zdrowia. Pracownicy z kilkudziesięcioletnim stażem pracy nie są u nas rzadkością.

Konsekwentnie stawiamy na organizowanie naszych procesów produkcyjnych w duchu zrównoważonego rozwoju i przyczyniamy się w ten sposób do ochrony środowiska. Obejmuje to także staranny dobór surowców oraz innowacje techniczne. Na przykład dzięki naszym instalacjom fotowoltaicznym, które dostarczają prąd elektryczny, możemy zaoszczędzić rocznie ponad 130 000 kg CO2.