Kariera w Hügli

My dla Ciebie, a Ty dla nas...

... na co kładziemy nacisk


Pragniemy ułatwić nowym pracownikom rozpoczęcie pracy w Hügli. Jeszcze przed podjęciem pracy otrzymują oni wiele interesujących informacji o naszym przedsiębiorstwie i jego działalności oraz otoczeniu, w którym działamy. W ten sposób każda osoba zostaje zaznajomiona z naszym przedsiębiorstwem i odpowiednio wcześnie poznaje istotne obszary jego działalności. Od pierwszego dnia dbamy o szczegółowe wprowadzenie w zadania oraz powiązania organizacyjne i zapoznajemy nowych pracowników z ich środowiskiem pracy.

Wspieramy naszych pracowników, aby jak najszybciej zyskali pewność działania w naszych strukturach i mogli pracować samodzielnie. Każdy sukces jednostki przekłada się bowiem na sukces przedsiębiorstwa. Regularne rozmowy opiniujące są zintegrowane w proces wdrożeniowy i służą ocenie wydajności i wymianie doświadczeń.

Inwestujemy w naszych pracowników. Jeśli stawia się komuś wymagania, należy go też wspierać. Wyciągamy pomocną dłoń w kwestiach zarządzania i rozwoju osobistego. Duże znaczenie mają dla nas takie kwestie, jak szkolenia i rozwój zawodowy, gdyż sukces przedsiębiorstwa zależy od wydajności jednostek.

Podstawą naszej aktywności w ramach kształcenia jest systematyczna analiza zapotrzebowania. Wspólnie opracowujemy indywidualne koncepcje rozwoju i kształcenia.

Przyszłość nie należy do jednostek, ale do sprawnych zespołów − jesteśmy o tym głęboko przekonani. Praca interdyscyplinarna jest dla nas oczywistością.

W złożonym i zaawansowanym otoczeniu musimy korzystać ze wszystkich możliwości i wychodzić poza standardy.

Wysoka motywacja spotyka się u nas z odpowiednią nagrodą. Oprócz aspektów finansowych − zgodnie z zasadą „Pieniądze to nie wszystko” − oferujemy także inne profity, które ułatwiają życie i pracę w Hügli. W zakresie modeli czasu pracy Hügli oferuje atrakcyjne możliwości. Umożliwia to pracownikom, w ramach uzgodnień z przełożonymi, bardziej elastyczne kształtowanie czasu pracy oraz uwzględnianie w większym stopniu interesów zawodowych i rodzinnych. W całym zakładzie czas pracy określany jest w perspektywie rocznej. Wynikająca z tego elastyczność jest korzystna zarówno dla pracowników, jak i dla przedsiębiorstwa.

Oprócz tego oferujemy naszym pracownikom zwroty kosztów przejazdów, dodatki okolicznościowe, możliwość korzystania ze sklepu zakładowego i stołówki. Także zróżnicowana oferta rekreacyjna, jak nasz zespół piłkarski, coroczne święto zakładowe czy zawody narciarskie Hügli świadczą o tym, że istotne są dla nas nie tylko kwestie zawodowe.
Dbamy także o zakładowe zabezpieczenie emerytalne. Oferujemy aktywne wsparcie, zarówno w zakresie kasy emerytalnej, jak i poprzez możliwość uzyskiwania ulg podatkowych.