Kariera w Hügli

Zwróć na siebie uwagę

Pierwsze wrażenie możesz zrobić tylko raz. Dotyczy to zwłaszcza aplikacji, ponieważ należy tu pokrótce zawrzeć szczegółowy obraz kwalifikacji, zainteresowań i osobowości.

Oczekujemy przesłania kompletnych dokumentów aplikacyjnych, które powinny zawierać:


Nagłówek

 • Dlaczego ubiegasz się o dane stanowisko?
 • Dlaczego Hügli jest dla Ciebie właściwym partnerem szkoleniowym / pracodawcą?
 • Dlaczego jesteś odpowiedni na to stanowisko?

Życiorys

 • w układzie tabelarycznym, ze zdjęciem
 • dane osobowe, jak adres, miejsce pochodzenia...
 • rozwój osobowy, edukacja szkolna i przebieg kariery
 • praktyki
 • szczególne umiejętności i zdolności
 • pozostałe aktywności
 • hobby lub zainteresowania

Załączniki

 • Kopie dwóch ostatnich świadectw
 • Potwierdzenia praktyk
 • Świadectwa pracy
 • Certyfikaty
 • Dokładnie skontroluj teksty pod względem sformułowań i pisowni.
 • Dbaj o odpowiednią strukturę i czytelność.
 • Przestrzegaj obowiązujących zasad dla korespondencji pisemnej (np. nagłówki, odstępy wierszy, wielkość czcionek).
 • Do aplikacji przesyłanych e-mailem dołączaj tylko takie pliki, które otwierają się na każdym, standardowym komputerze.
 • Najlepiej jest przekonwertować wszystkie dokumenty Word przed wysłaniem na dokumenty PDF, których wielkość nie przekracza 4 MB. Najlepiej jest posłużyć się w tym celu jednym plikiem PDF. W przypadku aplikowania drogą pocztową należy zwracać uwagę na to, aby nie wysyłać teczek aplikacyjnych.
 • W nagłówku napisz coś o sobie.
 • Opowiedz nam, jakie korzyści przyniesie nam współpraca z Tobą.
 • Przedstaw nam punkty zaczepienia do rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 

 

W każdej chwili pozostajemy do dyspozycji w razie pytań.
Pomyślałeś o tym wszystkim? Zatem zapraszamy do składania aplikacji.