Customer Solutions

Divízia Customer Solutions sa svojou ponukou zameriava na tri skupiny zákazníkov:

  • maloobchodné organizácie
  • vlastníci značiek
  • výrobcovia potravín

 

Vo všetkých prípadoch je na konci ponuka, ktorá pod značkou našich zákazníkov spĺňa potreby definovanej cieľovej skupiny spotrebiteľov takisto presne, ako zároveň spĺňa základné nároky danej značky.

Aby sme mohli tejto požiadavke dostáť, čo vyžaduje podrobné znalosti o príslušnom tržnom prostredí, rozčlenili sme sa organizačne podľa uvedených segmentov zákazníkov.

Vzhľadom na medzinárodné zameranie našej organizácie – vyvíjame a vyrábame výrobky a spolupracujeme s našimi zákazníkmi v našich strediskách Radolfzell (Nemecko), Zásmuky (Česká republika), Redditch (Veľká Británia) a Brivio (Taliansko) – disponujeme znalosťami o medzinárodných trhoch a môžeme tak našim zákazníkom poskytovať poradenstvo aj o medzinárodných aspektoch.