Food Service

Hügli Food Service – Profesionáli pre trh určený pre iných zákazníkov ako domácnosti

Food Service je najväčšia divízia skupiny Hügli. My sme ten správny partner, pokiaľ ide o splnenie požiadaviek moderných profesionálnych kuchýň. Chuť, hospodárnosť a kompetencia od profesionálov – pre profesionálov.