Vaša kariéra vo firme Hügli

My pre vás a vy pre nás...

... na čo kladieme dôraz


Novým pracovníčkam a pracovníkom chceme uľahčiť štart vo firme Hügli tak, ako sa len dá. Už od prijatia do práce u nás dostanete veľa cenných informácií o našej firme a jej činnosti resp. o prostredí. Tak sa môže každý cielene oboznámiť s našou firmou a už vopred spoznať dôležité oblasti. Od prvého dňa sa staráme o dôkladné uvedenie do úloh, ako aj organizačných súvislostí, a oboznámime nových zamestnancov s ich pracovným prostredím.

Podporujeme nové pracovníčky a nových pracovníkov, aby čo najskôr získali istotu a mohli samostatne pracovať. Pretože osobný úspech každého jednotlivca je aj naším firemným úspechom. Do procesu zapracovania sú zahrnuté pravidelné rozhovory so spätnou väzbou a slúžia na posúdenie výkonnosti ako aj na osobnú výmenu.

Investujeme do našich pracovníčok a pracovníkov – pretože kto žiada, musí aj podporovať! U nás to ide ruka v ruke, ak ide o vedenie a ďalšie vzdelávanie zamestnancov. Veľmi dôležité sú u nás témy, ako vzdelanie a ďalšie vnútropodnikové vzdelávanie, pretože úspech našej firmy závisí od výkonnosti každého jednotlivca.

Základom našich aktivít v ďalšom vzdelávaní je systematická analýza potrieb. Spoločne sa vypracovávajú individuálne koncepty vzdelávania.

Budúcnosť nepatrí osamelému bojovníkovi, ale tímom – o tom sme vo firme Hügli pevne presvedčení. Interdisciplinárna práca je u nás zvykom.

V komplexnom a atraktívnom prostredí musíme všetci otvoriť klapky na očiach a byť otvorení pre nové výzvy.

Vysoká ochota podávať výkon je u nás primerane odmenená. Okrem finančných aspektov – peniaze napokon nie sú všetko – ponúkame aj ďalšie veci, ktoré uľahčujú život a prácu vo firme Hügli. V oblasti modelov pracovného času ponúka Hügli atraktívne možnosti. To umožňuje pracovníčkam a pracovníkom zorganizovať si flexibilný pracovný čas po dohode so svojimi vedúcimi, a tak lepšie zladiť záujmy práce a rodiny. V celom podniku je pracovný čas zobrazený ako ročný pracovný čas. Takto vzniknutá flexibilita je na prospech zamestnancom i firme.

Okrem toho ponúkame našim pracovníkom preplatenie cestovných nákladov, finančné odmeny pri výročiach, podnikový predaj a jedáleň. Aj rôznorodé mimopracovné ponuky ako naša futbalová skupina, ročná podniková slávnosť alebo lyžiarske preteky Hügli dávajú najavo, že nevenujeme pozornosť iba splneniu našich pracovných úloh. Do budúcnosti hľadíme pri dôchodkovom poistení zamestnancov. To sa aktívne podporuje tak v oblasti penzijných fondov, ako aj prostredníctvom daňovo priaznivej možnosti podnikového dôchodkového zabezpečenia.