Vaša kariéra vo firme Hügli

Zanechajte v nás dobrý dojem

Pre prvý dojem neexistuje druhá šanca. To platí obzvlášť pri vašej žiadosti, pretože tu by ste nám mali v krátkosti sprostredkovať názorný obraz vašich kvalifikácii, záujmov a vašej osobnosti.

Očakávame od vás kompletné podklady k žiadosti, ktoré majú obsahovať nasledovné dokumenty:


Sprievodný list

 • Prečo sa uchádzate o túto profesiu?
 • Prečo je Hügli ten správny partner pre vzdelávanie/zamestnávateľ?
 • Prečo sa považujete za vhodnú osobu pre túto pozíciu?

Životopis

 • vo forme tabuľky s fotografiou
 • osobné údaje ako adresa, pôvod...
 • osobná, vzdelávacia a pracovná dráha
 • odborná príprava
 • zvláštne vedomosti a schopnosti
 • ostatné aktivity
 • koníčky resp. osobné záľuby

Prílohy

 • Kópie oboch posledných vysvedčení
 • Osvedčenie o odbornej príprave
 • Pracovné referencie
 • Certifikáty

 

 

 

 • Dôkladne skontrolujte formulačné a pravopisné chyby v textoch.
 • Dbajte na jasnú štruktúru a dobrú čitateľnosť textu.
 • Dodržujte bežné pravidlá písomnej korešpondencie (napr. odseky, vzdialenosť riadkov, veľkosť písma).
 • V prípade žiadostí zaslaných e-mailom pripojte iba súbory, ktoré sa dajú otvoriť v každom štandardnom počítači.
 • V ideálnom prípade by ste mali všetky dokumenty vo Worde pred odoslaním prekonvertovať na dokumenty typu PDF, ktorých veľkosť by nemala presiahnuť 4 MB. Pokiaľ možno použite iba jeden súbor PDF. Pri zaslaní žiadosti poštou dávajte nepoužívajte trojdielny obal
 • Vzbuďte vaším listom náš záujem dozvedieť sa o vás viac.
 • Povedzte nám, prečo je vaša spolupráca pre nás mimoriadne cenná.
 • Ponúknite nám styčné body pre prijímací pohovor.

 

 

 

V prípade otázok sme vám kedykoľvek k dispozícii. Mysleli ste na všetko? Potom sa tešíme na vašu žiadosť.