Vaša kariéra vo firme Hügli

Tešíme sa, že sa osobne spoznáme

Vaša žiadosť nás presvedčila:
Teraz vás chceme spoznať osobne a dozvedieť sa viac o vás, vašej doterajšej dráhe a o dôvodoch vašej žiadosti. Pre vás je prijímací pohovor príležitosťou vytvoriť si presnejší obraz o našej firme a činnosti, o ktorú sa zaujímate.


Venujte príprave na pohovor dostatok času. Nasledujúce body vám pritom pomôžu.


Na pohovore máte možnosť trvale potvrdiť pozitívny prvý dojem – a ukázať nám, že ste odborne a osobne vhodnou kandidátkou resp. vhodným kandidátom na príslušné voľné pracovné miesto.

Okrem toho vám zodpovieme vaše otázky, napr. o firme, jej perspektívach a ďalších témach, ktoré sú pre vás dôležité.

Mali by ste vedieť zodpovedať otázky o...

 • vašom životopise (aj o možných fázach, ktoré treba vysvetliť)
 • vašich silných a slabých stránkach
 • dôvodoch svojej žiadosti

Informujte sa o firme Hügli komplexne, aby ste tiež mohli odpovedať na možné otázky. Premyslite si tiež, aké otázky by ste chceli položiť nám.

Uchádzali ste sa o určité pôsobenie v našej firme. So svojím priateľským, čestným, celkovo zhodným vystupovaním podčiarknete to, že sa na to perfektne hodíte.

K tomu patrí aj oblečenie a topánky, ako aj šperky a make-up. To isté platí pre vaše správanie počas prijímacieho pohovoru.

Pohovor prebieha spravidla takto:

 • Pozdrav a zahájenie
 • Vaša prezentácia ako uchádzača (max. 5 min.) a predstavenie firmy
 • Otázky k vašim odborným a osobným schopnostiam
 • Vaše otázky na nás na konci prijímacieho pohovoru
 • V závislosti od obsadzovanej pozície sa môže konať prijímací deň. Ten pozostáva z rôznych cvičení, aby sme si mohli o vás urobiť komplexný obraz. Spoločne s inými uchádzačmi vás budú počas cvičení pozorovať a hodnotiť zástupcovia firmy.

Je normálne, že ste trochu nervózni. Vaši komunikační partneri to vedia, a budú tak k vám pristupovať.

 • Dôležité je, aby ste boli pokojní a autentickí.
 • Hovorte pokojne, jasne a zrozumiteľne.
 • Vyvarujte sa pri tom prehnanej gestikulácii.
 • Udržujte očný kontakt s vašimi komunikačnými partnermi.
 • Dbajte na uvoľnené, ale nie nedbalé držanie tela pri sedení.

Na konci pohovoru máte ešte príležitosť opýtať sa na všetko, čo by ste od nás chceli vedieť. Okrem toho sa tešíme na vašu spontánnu spätnú väzbu k pohovoru. Ešte sa s vami dohodneme na nasledujúcich krokoch, a potom sa rozlúčime.

V prípade otázok sme vám kedykoľvek k dispozícii.

Prajeme vám veľa úspechov na prijímacom pohovore!