Skupina Hügli

Hügli Švajčiarsko

Výrobné miesto Steinach sa špecializovalo ako na malosériovú a stredne veľkú sériovú výrobu, tak na výrobu takzvaných suchých zmesí podľa priania zákazníka. Tieto oba výrobné procesy si vyžadujú nadpriemerne kvalifikovaných pracovníkov a modulárne vybudovaný strojový park, ktorí musia v súčinnosti kedykoľvek zabezpečiť maximálnu flexibilitu na najvyššej kvalitatívnej úrovni. Asi 200 z približne 1 300 pracovníčok a pracovníkov Hügli Holding AG pracuje v Steinachu.
Vo Švajčiarsku sa vyrábajú hlavne produkty pre štiri divízie – Food Service, Food Industry, Brand Solutions a Consumer Brands. Podiel exportu predstavuje cca. 50 % objemu výroby, a posiela sa predovšetkým do distribučných spoločností koncernu v Rakúsku, Nemecku, Anglicku a Taliansku.


Lokalita

Steinach

Počet pracovníkov

cca. 190

Kontakt

Hügli Nährmittel AG
Bleichestrasse 31
9323 Steinach
Phone: +41 71 447 22-11
E-Mail: info@huegli.com


Lokalita

St. Gallen

Počet pracovníkov

cca. 20

Kontakt

Hügli Werk St. Gallen
Industriestrasse 15
9015 St. Gallen
Phone: +41 71 447 22-11
E-Mail: info@huegli.com