O spoločnosti

Správne správanie ...

... v záujme dobrej spolupráce

Spoločnosť Hügli stelesňuje zásady, normy a hodnoty, na ktorých je založená kultúra podniku. Táto podnikateľská kultúra zahŕňa predovšetkým výkonnosť, dokonalé služby zákazníkom, vlastnú zodpovednosť podnikateľsky uvažujúcich spolupracovníkov, integritu, dôveru, rešpekt a stálosť konania a podnikania.

Pracovníci spoločnosti Hügli toto preukazujú vo svojej každodennej práci a vytvárajú tak základy dobrého mena spoločnosti, ktoré predstavuje jedno z najcennejších podnikových aktív.

Tento kódex správania (tzv. «CodeofConduct») určuje na základe definovaného vzoru správania základné pravidlá dobrej spolupráce medzi investormi, obchodnými partnermi a spolupracovníkmi a obsahuje výpočet možných porušení týchto pravidiel zo strany pracovníkov ‒ porušení, ktoré môžu mať vážne dôsledky tak pre pracovníkov samých, ako aj pre spoločnosť Hügli.