O spoločnosti

Jednoducho konať...

... a nie rozprávať

Práve ako výrobný podnik spracujúci (vyrábajúci ) potraviny sme si vedomí mimoriadnej zodpovednosti za prichádzajúcu generáciu. Sociálna a ekologická udržateľnosť sú pre nás dôležitejšie ako krátkodobý zisk.

Rodinná firemná atmosféra vytvára priestor na osobný rozvoj, vlastnú iniciatívu a poskytuje našim spolupracovníkom istotu. Od podpory dorastu pre našich učňov cez aktívny manažment zlepšovania až k programom podpory zdravia. U nás nie sú žiadnou zriedkavosťou spolupracovníci s desaťročiami trvajúcou príslušnosťou k podniku.

Dbáme na to, aby boli naše výrobné procesy tak udržateľné, ako sa len dá, a aby sme tak chránili naše životné prostredie. K tomu patrí starostlivý výber surovín, ako aj technické inovácie. Naše fotovoltaické zariadenia nás napríklad zásobujú vlastným solárnym prúdom, takže sa ročne môže ušetriť viac ako 130 000 kg CO2.