Služby

Inovácia s láskou k detailu

Naši experti z oblastí predaja, marketingu a vývoja produktov majú so svojimi dlhoročnými skúsenosťami a poznatkami o trhu cit pre trendy. Prostredníctvom prieskumu trhu, kontroly trhu a obchodu a pravidelnej vzájomnej výmeny tak vznikajú stále nové, inovatívne koncepcie produktov. S radosťou vyvinieme aj s našimi zákazníkmi Private Label v spoločnom brainstormingu produkty pre ich vlastné značky.

Všetky požiadavky zachytíme na informatívnej schôdzke. Potom sa vytvoria a ochutnajú prvé vzorky. Až keď výrobok 100% vyhovuje všetkým požiadavkám, vytvorí sa konečná receptúra, ktorá sa môže vyrobiť.