Služby

Zákon o potravinách a zabezpečenie kvality

V potravinárskom priemysle platia obzvlášť prísne predpisy a pravidlá. Kompetentní experti na potravinárske právo sa u nás starajú o to, aby všetky výrobky, ktoré vyrábame, spĺňali tieto požiadavky. K tomu patrí vypracovanie zmysluplných a detailných špecifikácii výrobkov pre výrobu a kontrolu etikiet na hotovom výrobku.

Aby sa zabezpečilo, že všetky postupy výroby zodpovedajú našim vysokým štandardom kvality, neustále sa kontrolujú všetky suroviny, procesy a hotové výrobky. Sme certifikovaní podľa bežných potravinárskych a kvalitatívnych štandardov, aby sme naše systémy a procesy rozvíjali a zlepšovali.