Customer Solutions

Na ceste k úspešnému produktu...

...sme vaším partnerom

„Customer Solutions“ znamená, že vyvíjame a vyrábame produkty pre cieľovú skupinu konečných spotrebiteľov podľa ich predstáv a želaní s využitím našich znalostí o trhu a produkte. Naším cieľom je pritom poskytovať našim zákazníkom pohotovo individuálne riešenia, ktoré v plnom rozsahu vyhovujú konkrétnym špecifickým požiadavkám. V súlade s vašimi želaniami ponúkame kompletný balíček služieb alebo len jednotlivé zložky:

  • Analýza daného konkurenčného prostredia
  • Spracovanie odporúčaného sortimentu na základe stanovenej stratégie pre vlastné značky
  • Vývoj individuálnych receptúr podľa zadania
  • Odporúčanie vhodných obalov
  • Realizácia zadaného stvárnenia
  • Výroba schválených produktov
  • Plynulé zabezpečovanie všetkých dohodnutých kvalitatívnych štandardov